🏆🏆 ĐỒNG PHỤC Đồng Nai
------------------------------------------------------- 🏆
🌼 may tạp dề, tạp dề cho quán café
🌼 tạp dề cho bé đai ngang, đai chéo,đai kép
🌼 tạp dề đầu bếp váy, tạp giề hay tạp dề măngto, may tạp dề đẹp cách điệu
🌼 tạp dề xinh, bộ bếp, đồng phục khác...
-----------------------------------------------------------------------
🔸


Xưởng may tap de Thái Bình