Chương trình đăng tin Vip như sau:

1 tin Vip giá là 50.000ngàn/1 tháng. Cho tất cả các box.


banner 1 giá là 200.000ngàn/1 tháng cho ngoài trang chủ.

banner 1 giá là 100.000ngàn/1 tháng cho trang con.


banner 2 giá là 200.000ngàn/1 tháng cho ngoài trang chủ.

banner 2 giá là 100.000ngàn/1 tháng cho trang con.


banner 3, banner 4 giá là 100.000ngàn/1 tháng cho ngoài trang chủ


Qui trình đăng như sau:
Sau khi bạn gửi tiền vào số tài khoản:

Nguyễn thanh kim
số tài khoản 2000 14949 038887 ngân hàng Eximbank

30phút sau tin or banner sẽ được đăng lên.

Mọi việc liên hệ đặt quảng cáo tin Vip, banner liên hệ theo:

Mail: support@timsethay.com
Yahoo : kim.nguyen83
Skype : kimphp
ĐT:
0919 918 255
Thanh toán trực tuyến qua cổng Ngân Lượng:
Tài khoản kim.nguyen83@yahoo.com

Đối tác liên kết